Jaké příjmy jsou od daně osvobozeny?Celá řada příjmů je od daně zcela osvobozená. O jaké druhy příjmů se jedná? Osvobozeny od daně jsou příjmy z prodeje majetku. Mezi ně patří příjmy z prodeje bytu nebo rodinného domu, příjmy z prodeje movitých věcí a příjmy z prodeje cenných papírů. U příjmů z prodeje bytu nebo rodinného domu platí, že jsou osvobozeny od daně pouze v případě, pokud v nich prodávající měl bydliště alespoň dva roky před jeho prodejem. Pokud tato podmínka není splněna, může být prodej osvobozen od daně ještě za předpokladu, že doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti přesáhla pět let. U příjmů z prodeje movitých věcí platí, že jsou osvobozeny od daně vždy, pokud nejsou součástí obchodního majetku (s výjimkou příjmů z prodeje motorových vozidel, lodí a letadel, kde platí podmínka osvobození až po jednom roce od nabytí). U příjmů z prodeje cenných papírů jsou pak osvobozeny příjmy nezahrnuté do obchodního majetku, u nichž přesáhla doba mezi nabytím a prodejem šest měsíců. Pokud je majetek – ať už movitý nebo nemovitý – součástí obchodního majetku, osvobození od daně se ho netýká. Teprve po pěti letech od vyřazení z obchodního majetku mohou být tyto věci od daně osvobozeny.

Rychlá půjčka Ferratum až do výše 10000 kč. České banky nabízí většinou podobné finanční produkty a typy bankovních účtů.

Dalším druhem příjmů osvobozených od daní jsou sociální příjmy. V tomto případě se jedná o většinu příjmů tohoto typu, např. podpora v nezaměstnanosti, dávky v hmotné nouzi, další sociální dávky, nemocenské atd. Tyto příjmy jsou od daňového přiznání osvobozeny plně a to bez jakýchkoliv dalších podmínek. Od daní jsou osvobozena také pojistná plnění a náhrady škody, kde příjem nahrazuje vzniklou ztrátu. I zde ovšem platí pravidlo, že poškozený majetek nesměl být součástí obchodního majetku – v opačném případě by se ho daňové přiznání netýkalo. Posledním druhem příjmu osvobozeného od daňové povinnosti jsou výhry z různých veřejných a reklamních nebo sportovních soutěží. Platí to ale pouze pro výhry do výše 10 000 Kč.

Jak správně vyplnit daňové přiznání?

Pokud nevíme, jak správně vyplnit daňové přiznání, můžeme využít některý z návodů, které jsou volně k dispozici na internetu. Tyto návody nás detailně, krok za krokem provedou celým formulářem daňového přiznání a nemusíme se tak obracet na drahé daňové poradce. Výborně zpracovaný detailní návod, jak daňové přiznání vyplnit najdeme např. na této adrese – http://www.jaknapenize.eu/dan-z-prijmu-2013-navod-jak-vyplnit-danove-priznani-krok-za-krokem-cast-1. Další podrobný návod, jak na daňové přiznání, včetně daňové kalkulačky, je k dispozici pod odkazem http://www.podnikatel.cz/clanky/usnadnete-si-vyplneni-danoveho-priznani-provedeme-vas-krok-za-krokem/. Posledním tipem na stránku, která vám pomůže správně vyplnit daňové přiznání je http://www.ipodnikatel.cz/Danove-priznani/navod-na-danove-priznani-2013-pro-fyzicke-osoby-osvc.html. Zde si můžeme mimo jiné i stáhnout tiskopis k ručnímu vyplnění daňového přiznání.

Naše půjčky Provident jsou nebankovní transparentní spotřebitelské úvěry s přehlednou smlouvou bez skrytých a sankčních poplatků. Česká spořitelna poskytuje služby drobným klientům, malým a středním firmám, obcím i velkým korporacím.

Kde najdeme formuláře pro daňové přiznání?

Formuláře pro jednotlivé druhy daňového přiznání můžeme získat dvěma způsoby. První možností je zajít na nejbližší Finanční úřad, kde si potřebné formuláře můžeme vyzvednout osobně. Druhou variantou je stáhnout si příslušné formuláře pro daňové přiznání z internetu, kde je najdeme na různých stránkách.

Jakoým způsobem můžeme podat daňové přiznání?

Daňové přiznání můžeme podat dvěma způsoby – buď ho můžeme klasicky ručně vyplnit a doručit ho na příslušný Finanční úřad a nebo můžeme využít formu elektronického podání. Elektronické podání daňového přiznání lze provést přes datovou schránku nebo přes web daňové správy. Jaký je mezi těmito způsoby podání rozdíl? Podání daňového přiznání přes datovou schránku je samozřejmě pouze pro ty, kteří už ji mají založenou. Zatímco právnické osoby ji musí mít povinně, u osob samostatně výdělečně činných povinná není. Pokud ale datovou schránku máme, pak stačí po vyplnění daňového formuláře vygenerovat XML soubor k podání datovou schránkou a poté tento soubor poslat v příloze datovou zprávou příslušnému Finančnímu úřadu, pod který spadáme. Možnost podání daňového přiznání přes web daňové správy je určená pro ty, kteří mají zřízený elektronický podpis. Pokud jej máte, můžete jednoduše formulář vyplnit přímo přes web.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!