Insolvenční rejstříkInsolvenční rejstřík je veřejně dostupný seznam, ve kterém jsou zapsány údaje o subjektech, které jsou v tzv. insolvenčním řízení. Insolvenční řízení je občanské soudní řízení, které se řídí insolvenčním zákonem a jeho předmětem je projednání úpadku a jeho řízení. Toto řízení zahrnuje prvky nalézacího i vykonávacího řízení a jeho hlavním cílem je dosažení majetkového uspořádání mezi jednotlivými subjekty a to buď formou sanačního nebo likvidačního řešení. Mezi subjekty insolvenčního řízení patří insolvenční soud (krajské soudy, pouze v případě Prahy se jedná o Městský soud v Praze), dále pak dlužník a věřitelé, věřitelské orgány, státní zastupitelství, insolvenční správce a likvidátor dlužníka.

Servis24 přihlášení na účet vám umožní přístup k běžným účtům od České spořitelny. Servis24 přihlášení vám umožní snadný přístup k vaším financím.

Co je to insolvence?

Slovo insolvence znamená platební neschopnost a jedná se o stav, kdy dlužník není schopný i přes svou snahu splácet svoje dluhy. Opačným stavem je tzv. platební nevůle, což je situace, kdy dlužník svůj dluh splácet nechce. Do platební insolvence se dlužník může dostat například po vyhlášení konkurzu nebo vyrovnáním dlužníka s věřitelem. Jako druhotnou platební neschopnost pak označujeme stav, kdy dlužník není schopen platit svoje dluhy z důvodů nezaplacených pohledávek od odběratelů. Takový stav se pak přenáší na další subjekty, což ohrožuje podnikatelské prostředí.

Co insolvenční rejstřík zajišťuje?

Insolvenční rejstřík zajišťuje jednak publicitu, což znamená že všichni účastníci insolvenčního řízení mohou sledovat jeho průběh; dále pak transparentnost – všechna insolvenční řízení musí být zveřejněna; dále veřejnou kontrolu a tím pádem i snazší přístup k informacím; další výhodou insolvenčního rejstříku je rychlejší přístup k informacím a poslední výhodou je doručování – v některých případech se spisy a dokumenty doručují právě prostřednictvím tohoto rejstříku.

Kde najdeme insolvenční rejstřík na internetu?

Insolvenční rejstřík najdeme na internetu na několika odkazech. Hlavním z nich je oficiální server českého soudnictví Justice.cz. Kromě insolvenčního rejstříku zde najdeme také např. obchodní rejstřík a mnoho dalších informací z oblasti české justice – informace o ministerstvu spravedlnosti, o soudech, státním zastupitelství, justiční akademii, rejstříku trestů, vězeňské službě atd.

Další alternativou je stránka na adrese http://insolvencni-rejstrik.cz/. Na jednom serveru zde najdeme pohromadě hned čtyři rejstříky – kromě insolvenčního také obchodní, živnostenský a také administrativní registr ekonomických subjektů (ARES). Přístup k těmto rejstříkům je placený a je možné ho získat už od 110 Kč měsíčně.

Co vše se do insolvenčního rejstříku zapisuje?

Do insolvenčního rejstříku se zapisují jednak fyzické osoby, které podnikají, dále pak právnické osoby a také nepodnikatelské subjekty. Jednotlivé subjekty jsou do tohoto rejstříku zapsány na základě podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení (u fyzických osob, které nepodnikají, to může být např. oddlužení, u právnických osob to pak bývá návrh na konkurs). Veškerá řízení o zápisech do insolvenčního rejstříku vždy upravuje občanský soudní řád (OSŘ).

Proč se vyplatí sledovat insolvenční rejstřík?

Sledovat obsah insolvenčního rejstříku rozhodně má smysl. Vyplatí se to především věřitelům a podnikatelským subjektům, které si takto mohou jednoduše zjistit, jestli jejich obchodní partneři nemají v tomto rejstříku záznam – v takovém případě je spolupráce s takovými subjekty rizikem. Sledováním insolvenčního rejstříku za finanční odměnu se momentálně zabývá hned několik společností na našem trhu.

Co je cílem insolvenčního zákona?

Insolvenční zákon, který u nás platí od května 2006 s účinností od 1.ledna roku 2008 je zákonem, který upravuje řešení úpadku dlužníka tak, aby došlo k co nejvyššímu uspokojení věřitelů a uspořádání jejich majetkových vztahů k dlužníkovi. Dále tento zákon řeší také oddlužení. Insolvenční zákon u nás nahradil bývalý zákon o konkursu a vyrovnání.

Jak vyhledávat v insolvenčním rejstříku?

Při vyhledávání v insolvenčním rejstříku na stránkách Justice.cz můžeme vyhledávat buď v jednoduchém formuláři na hlavní straně, kde můžeme hledat po zadání názvu subjektu, jména osoby nebo identifikačního čísla (IČ) nebo můžeme přejít na pokročilé hledání. Po kliknutí na tento odkaz se nám zobrazí formulář pro lustraci. V tomto formuláři pak vyhledáváme podle řady kritérií. Do jednotlivých políček můžeme vyplnit příjmení, resp. název subjektu, jméno fyzické osoby, identifikační číslo (IČ), datum narození, rodné číslo fyzické osoby a obec. Další kolonkou, kterou lze vyplnit je spisová značka vedená u příslušného krajského soudu (resp. městského v případě, že se jedná o Prahu). Další položkou je stav řízení, dále pak akce a výběr podle senátní značky nebo podle spisové značky incidenčního řízení. Na závěr si ještě můžeme zvolit maximální počet zobrazených položek. Na konci formuláře pak ještě máme kolonku Monitoring insolvenčního rejstříku, kde zadáváme datum a období, pro které chceme výpis. Pak už jen klikneme na tlačítko Potvrzení výběru a vzápětí se nám objeví podrobný výpis všech nalezených záznamů, který můžeme exportovat do Excelu. Součástí výpisu je spisová značka, dále pak příslušný soud, přesné datum zahájení řízení, jméno osoby, resp. název firmy a případně identifikační číslo. Když si pak rozklikneme vybranou položku, tak se nám zobrazí stránka s detailem insolvenčního řízení. Na ní si můžeme přečíst podrobné informace o tomto řízení včetně kopií jednotlivých spisů, které máme k dispozici i ke stažení ve formátu PDF.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!