Insolvenční rejstřík a výpisVýpis z insolvenčního rejstříku můžeme získat také přes Czech Point. Za první stranu výpisu se platí poplatek ve výši 100 Kč, každá další strana pak stojí 50 Kč. Kontaktní místa Czech Pointu najdeme na obecních nebo městských úřadech, u notářů, u hospodářské komory a především na pobočkách České pošty.

Servis24 přihlášení na účet zvládne kdokoliv.

Kdo je to insolvenční správce?

Jedním ze subjektů každého insolvenčního řízení je insolvenční správce. Jeho hlavním úkolem je maximalizace uspokojení pohledávek věřitelů. Insolvenční správce tak nakládá s majetkovou podstatou věřitelů, řeší insolvenční spory nebo řeší odpovědnost za zpeněžení majetku v případě konkursu. Tuto funkci mohou vykonávat jak fyzické osoby, tak obchodní společnosti, které splňují požadované podmínky, jako je např. bezúhonnost, vzdělání nebo složení zkoušky. Seznam všech insolvenčních správců pak najdeme na stránkách Justice.cz, kde si jednotlivé správce můžeme vybrat i podle druhu správce, jména, města nebo okresu. Pak se nám zobrazí seznam správců podle námi zadaných kritérií a u každého si pak můžeme přečíst podrobné informace.

Servis24 internetbanking přihlášení k účtu je velice jednoduché a snadné. Servis24 přihlášení provedete během minuty. Přihlášení Servis24 je velice primitivní.

Insolvenční rejstříky zahraničních států

Na internetu se můžeme podívat nejen na český insolvenční rejstřík, ale můžeme si zde vyhledat i insolvenční rejstříky ostatních evropských zemí. Seznam těchto rejstříků najdeme na portálu evropské justice na adrese https://e-justice.europa.eu/content_insolvency_registers-110-cs.do. Součástí stránky jsou informace o rejstřících těchto zemí: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemí, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Finsko, Švédsko a Velká Británie. Po kliknutí na vlaječku příslušného státu se nám zobrazí stránka s bližšími informacemi o insolvenčním rejstříku vybrané země. Dozvíme se zde, jaké informace insolvenční rejstřík dané země obsahuje, jestli je přístup k rejstříku zdarma nebo je placený, jak informace v rejstříku vyhledávat a také informace o historii insolvenčního rejstříku v dané zemi. Stránky o insolvenčních rejstřících spravuje Evropská komise.

Oddlužení neboli osobní bankrot

Jedním z možných způsobů, jak se zbavit dluhů je oddlužení, neboli osobní bankrot. Podmínky oddlužení upravuje insolvenční zákon a jednou z hlavních podmínek je, že člověk, který si požádá o osobní bankrot musí mít práci a zároveň musí být schopný do pěti let splatit nejméně třicet procent dlužné částky. Dlužník také nesmí být podnikatelem nebo pracovat jako OSVČ, v takovém případě by mu žádost byla zamítnuta. O tom, jestli bude žadatelovi oddlužení povoleno, pak rozhoduje příslušný krajský soud podle místa bydliště dlužníka na základě podané žádosti. Počet osobních bankrotů však v posledních letech neustále stoupá.

Co vše musí návrh na osobní bankrot obsahovat?

Návrh na povolení oddlužení si můžeme stáhnout přímo z internetu, např. na stránkách portálu Justice.cz. Správnému vyplnění formuláře je třeba věnovat velkou pozornost a vyplnit ho opravdu pečlivě, protože soudy často návrhy na oddlužení zamítnou právě z důvodu špatně podané žádosti. Co tedy musí správně vyplněná žádost o oddlužení obsahovat? Nejdříve dlužník vyplní svoje osobní údaje, adresu trvalého bydliště a označení osoby oprávněné za dlužníka jednat (fyzická nebo právnická osoba). Mezi další údaje, které je třeba vyplnit, patří údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících pěti letech. Dále se musí vyplnit údaje o všech dlužníkových příjmech za poslední tři roky a případně navrhovaný způsob oddlužení. Další údaj, který se vyplňuje je informace o tom, jestli má dlužník manžela/manželku a počet vyživovaných osob. Následují údaje o insolvenčních řízeních v posledních pěti letech a údaje o odsouzeních za trestné činy majetkové nebo hospodářské povahy. K dalším položkám patří informace o majetku dlužníka a pak následuje důležitá část – popis všech závazků dlužníka. Zde je potřeba vždy vyplnit popis závazku, jméno věřitele a výši závazku v českých korunách. Mezi další součásti formuláře patří souhlas manžela/manželky a informace o ručiteli nebo spoludlužníkovi. V závěru formuláře je pak seznam příloh, které je potřeba soudu dodat. Nakonec už se musí vyplnit jen místo, datum a úředně ověřený podpis dlužníka. V žádosti o osobní bankrot sice dlužník uvádí způsob, jakým si přeje aby bylo oddlužení provedeno, rozhodující slovo však mají věřitelé. Možnosti jsou dvě – buď prodej majetku a nebo splátkový kalendář. V obou dvou případech však platí, že má dlužník povinnost uhradit alespoň třicet procent svého dluhu.

Jak zjistit, jestli máme nárok na oddlužení?

Pokud uvažujeme o osobním bankrotu, ale nevíme, jestli máme šanci na něj dosáhnout, můžeme využít jednoduché kalkulačky, ve které po zadání několika údajů zjistíme, jestli splňujeme podmínky pro oddlužení nebo ne. Kalkulačku osobního bankrotu najdeme např. na adrese http://www.penize.cz/osobni-bankrot/237879-bankrotarem-snadno-a-rychle-tvrda-pravidla-osobniho-bankrotu#osBan a je třeba do ní vyplnit údaje o čistém měsíčním příjmu, zda máme manžela/manželku, počet vyživovaných osob, celkovou výši dluhů a počet věřitelů. Pak jen klikneme na tlačítko Vypočítat a zobrazí se nám podrobné informace o tom, jestli pravidla pro oddlužení vůbec splňujeme a info o nezabavitelné částce a měsíčních splátkách.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!