Důchodová reformaDůchodová reforma je velmi aktuálním tématem, o kterém se v poslední době čím dál častěji mluví. Vzhledem k tomu, že dnešní důchodový systém už je dále neudržitelný a neustále ubývá ekonomicky aktivních lidí, je nezbytné, aby došlo ke změně systému důchodů. Kromě základního prvního pilíře, tak postupně dochází k doplnění o druhý pilíř, který je založený na dobrovolném spoření lidí.

Nebankovní půjčka Provident Financial je skvělá. Půjčka Citibank je velice výhodná. Jak bezpečně se přihlásit na účet Servis24.cz od České spořitelny se dozvíte v našem článku.

Tři pilíře důchodového systému

Od prvního ledna roku 2013 se důchodový systém v České republice skládá ze tří základních pilířů, z nichž první je povinný a druhý a třetí jsou dobrovolné.

První pilíř důchodového systému je základním pilířem, ze kterého se vyplácí stávající starobní důchody. Jeho účastníky jsou lidé starší 18 let, kteří jsou plátci důchodového pojištění. Co se týká financování, tak u těch pojištěnců, kteří nevstoupí do druhého pilíře jde o 28% z hrubé mzdy, u těch co do druhého pilíře vstoupí je to 25% z jejich hrubé mzdy. Výplata finančních prostředků se pak realizuje formou starobního důchodu, který vyplácí stát.

Druhý pilíř důchodového systému je dobrovolný a funguje teprve od 1. ledna 2013. Účastníky tohoto pilíře jsou lidé starší 18 let, kteří jsou plátci důchodového pojištění a navíc uzavřou smlouvu o důchodovém spoření s penzijní společností a to do konce roku, kdy dosáhnou 35 let (v případě starších 35 let do tohoto pilíře mohou vstoupit do 30.června 2013 a nebo do půl roku ode dne, od kterého byli poprvé od 1.1.2013 poplatníkem pojistného na důchodovém pojištění). Toto spoření je zcela dobrovolné a správcem finančních prostředků jsou na rozdíl od prvního pilíře soukromé penzijní společnosti. Pokud jde o financování, tak se skládá ze tří částí – 3 procenta z hrubé mzdy, dále pak 2 procenta z hrubé mzdy účastníka a zhodnocení. Důchod pak vyplácí pravidelně jednou měsíčně životní pojišťovna a to buď formou doživotního starobního důchodu, nebo doživotního starobního důchodu se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu tří let a nebo formou starobního důchodu po dobu 20 let.

Třetí pilíř důchodového systému je stejně jako druhý pilíř dobrovolný, ale nejedná se o úplnou novinku – funguje už od roku 1994, ale od 1. ledna 2013 se změnil název tohoto produktu, podmínky sjednání smlouvy i výplaty prostředků. Účastníkem tohoto pilíře jsou lidé starší 18 let věku, kteří s vybranou penzijní společností uzavřeli smlouvu o doplňkovém penzijním spoření (resp. penzijním připojištění). Na rozdíl od prvního a druhého pilíře je zde možnost ukončení účasti a to formou výpovědi smlouvy podle stanovených pravidel. Správcem peněžních prostředků ze třetího pilíře jsou soukromé penzijní společnosti a financování je pak složeno z pěti složek – vlastního příspěvku účastníka, příspěvku státu, případně příspěvku zaměstnavatele, daňových odpočtů a zhodnocení.

Servis24.cz přihlášení na účet prostřednictvím oficiální stránky banky. Servis24 Internetbanking přihlášení na účet bezpečně. Servis24 přihlášení na účet je jednoduché při dodržení základních bezpečnostních pravidel. Servis24 přihlášení na účet je snadné.

Důchodová reforma na Facebooku

Informace a zajímavosti týkající se reformy důchodů najdeme i na největší sociální síti. Na Facebooku jsou v současné době dvě stránky – první patří pod Ministerstvo práce a sociálních věcí a najdeme ji pod odkazem https://www.facebook.com/duchodovareformacr. Druhá facebooková stránka pak spadá pod webovou stránku duchodovareforma.cz a na Facebooku si ji můžeme vyhledat na adrese https://www.facebook.com/duchodovareformacz. Najdeme zde nejen důležité informace týkající se důchodové reformy, ale také odpovědi na dotazy, soutěže a různé zajímavosti týkající se důchodů.

Kdo vyřizuje žádosti o důchod?

Veškeré žádosti o přiznání důchodu, ať už jde o důchod starobní, invalidní, sirotčí nebo vdovský vyřizuje Česká správa sociálního zabezpečení. ČSSZ vyplácí více než 3,5 milionu důchodů a kromě důchodového má na starosti i nemocenské pojištění a také lékařskou posudkovou službu. Česká správa sociálního zabezpečení má hlavní sídlo a ústředí v Praze na ulici Křížová 25, ale celkově má 92 poboček po celém území České republiky. Regionální pracoviště ČSSZ se nachází kromě Prahy ještě v Hradci Králové, Brně, Českých Budějovicích, Ostravě a Plzni. Okresních pracovišť je pak několik desítek a najdeme je ve všech okresech naší země. Na internetu má Česká správa sociálního zabezpečení svoje stránky na adrese www.cssz.cz a najdeme zde všechny důležité informace, týkající se důchodů a důchodového pojištění, kontakty na jednotlivé pobočky atd. Pokud potřebujete poradit ohledně důchodového pojištění, můžete využít i telefonickou linku call centra ČSSZ na čísle 257 062 860, které je k dispozici ve všední dny.

Jak si podat žádost o důchod?

V případě, že si potřebujeme podat žádost o důchod, je potřeba se obrátit na příslušnou pobočku Okresní správy sociálního zabezpečení, kde s vámi její zaměstnanci sepíší žádost a vyplní potřebné formuláře. K žádosti je třeba mít u sebe vždy platný občanský průkaz, případně další doklady, podle toho o jaký typ důchodu se jedná. Všechny žádosti se pak postupují k České správě sociálního zabezpečení, která o nich rozhoduje. Pokud jde o výplatu důchodů, tak má každý možnost si sám vybrat, jestli chce, aby mu jeho důchod chodil poštovní poukázkou a vyzvedl si ho tak na poště a nebo převodem na bankovní účet. V případě poštovní poukázky je ale tento převod zpoplatněn.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!