Důchodová kalkulačkaDůchodová kalkulačka je speciální aplikací na internetu, díky které si můžeme snadno spočítat věk, ve kterém půjdeme do důchodu a předpokládanou měsíční výši našeho důchodu. U výpočtu výše důchodu máme na výběr ze dvou variant – v první variantě se jedná o důchod pro případ, že se nezapojíme do důchodové reformy a ve druhé variantě si můžeme spočítat výši důchodu od státu a z druhého pilíře – v takovém případě se pak náš důchod bude skládat ze tří složek – z důchodu od státu, z důchodu z osobního účtu druhého pilíře z tří procent pojistného (povinné pojistné) a z důchodu z osobního účtu druhého pilíře ze dvou procent pojistného (vlastní prostředky).

Portál Justice.cz poskytuje online služby v oblasti elektronického a internetového soudnictví.

Důchodová kalkulačka na internetu – na kterých stránkách ji najdeme?

Na internetu najdeme spoustu různých stránek s důchodovými kalkulačkami. Kalkulačku k důchodové reformě můžeme využít např. přímo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí na adrese http://duchodovakalkulacka.mpsv.cz/www/. Další stránkou, kde je k dispozici důchodová kalkulačka, je http://www.mesec.cz/kalkulacky/odchod-do-duchodu/. Pěkně zpracovaná důchodová kalkulačka je také na adrese http://www.duchodovareforma.cz/duchodova-kalkulacka/.

Servis24 přihlášení na účet je možné provést i na iPhonu.

Důchodová kalkulačka pro výpočet výše důchodu

Kalkulačku můžeme využít, pokud chceme mít alespoň přibližnou představu o tom, jaký nás jednou čeká důchod a jestli se vyplatí, abychom si na toto životní období spořili peníze. Do kalkulačky pro výpočet důchodu na stránkách MPSV zadáváme celkem čtyři údaje – rok narození, pohlaví (v případě žen i počet jejich dětí), výši průměrné měsíční hrubé mzdy a očekávané rozmezí výnosu v procentech. Ještě pak zvolíme, jestli chceme ve výpočtu zohlednit předpoklad o poklesu státního důchodu a potom už jen klikneme na tlačítko Vypočítat. Následně se nám zobrazí 3 rámečky – v prvním z nich uvidíme, jaký bychom měli důchod v případě naší účasti pouze v prvním pilíři, ve druhém rámečku zjistíme předpokládanou výši důchodu i ve druhém pilíři a konečně ve třetím rámečku se můžeme podívat na věk, ve kterém budeme moci jít do důchodu. Další kalkulačku najdeme na adrese http://www.vypocet.cz/duchod. Zde je výpočet trochu složitější, do jednotlivých kolonek zadáváme výše našich hrubých měsíčních příjmů v konkrétních obdobích, dále pak počet odpracovaných let a případně počet měsíců do předčasného odchodu nebo naopak počet měsíců po pozdějším odchodu do důchodu. Pak klikneme na tlačítko Spočítej a ukáže se nám pravděpodobná výše našeho měsíčního starobního důchodu. Výpočet si můžeme nechat zaslat i na náš e-mail buď formou prostého textu nebo v html formátu.Veškeré informace v důchodových kalkulačkách jsou každopádně pouze orientační a nelze je brát jako oficiální přesná data. Pro přesné informace je třeba kontaktovat přímo Českou správu sociálního zabezpečení.

Důchodová kalkulačka pro výpočet věku

Na internetu si také po zadání požadovaných údajů můžeme snadno zjistit, ve kterém roce půjdeme do důchodu. Takovou důchodovou kalkulačku najdeme např. na adrese http://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/kalkulator-duchodoveho-veku/. V jednoduché aplikaci vybereme den narození, měsíc narození, rok narození, a případně i pohlaví a počet dětí. Pak jen klikneme na tlačítko Spočítej a zobrazí se nám přesný věk, ve kterém půjdeme do důchodu včetně přesného data. Podobnou důchodovou kalkulačku můžeme použít na odkazu http://www.mesec.cz/kalkulacky/odchod-do-duchodu/. Zde vyplníme pohlaví, datum narození a v případě žen i počet dětí. Pak klikneme na Spočítat a objeví se nám nejen náš důchodový věk a datum odchodu do důchodu, ale také datum, kdy můžeme jít do předčasného důchodu a informace o důchodovém věku, pokud jsme důchodově pojištěni méně než 35 let ale více než 20 let – v takovém případě nás odchod do důchodu čeká o něco později.

Česká spořitelna Servis 24 je nejznámější internetbanking v České republice. Mojebanka je internetbanking Komerční banky.

Důchodová kalkulačka pro invalidní důchodce

Pomocí důchodové kalkulačky si svůj důchod mohou spočítat i invalidní důchodci a to ve všech třech stupních invalidity. Do jednoduché kalkulačky stačí zadat pouze dva údaje – hrubý měsíční příjem a započtenou dobu. Započtenou dobou se myslí doba, která člověku zbývá do starobního důchodu plus odpracovaná doba a tzv. dopočtené doby, např. studium na škole atd. Pak už jen klikneme na tlačítko výpočtu a zobrazí se nám případná výše našeho invalidního důchodu a to u všech tří stupňů.

Pro vstup na účet je nutné se přihlásit na oficiálním webu Servis24. Česká spořitelna v současné době připravuje spuštění nové verze internetového bankovnictví Servis24 Internetbanking. Jako klient české spořitelny využívám i službu Servis24 Internetbanking.

Invalidní důchody a nové rozdělení do tří typů

Zatímco v minulosti se invalidní důchody dělily na dva typy – částečný a plný, od 1.ledna roku 2010 došlo ke změně a místo dvou druhů důchodů se rozlišují tři – invalidní důchod prvního stupně, invalidní důchod druhého stupně a invalidní důchod třetího stupně. To, na který z těchto tří typů důchodů má pojištěnec nárok, závisí na míře poklesu jeho pracovní schopnosti. V případě, že jeho pracovní schopnost klesne o 35 až 49 %, má nárok na ID prvního stupně. V případě, že se jedná o pokles pracovní schopnosti o 50 až 69 %, jde o invaliditu druhého stupně. A pokud pracovní schopnost klesne na minimálně 70 %, pak už jde o invaliditu třetího stupně, u které je invalidní důchod nejvyšší. Pokud jde o samotnou výši invalidního důchodu, tak ta se skládá ze dvou částí – první z nich je základní výměra, která je u všech důchodů stejná a k roku 2013 činí 2330 Kč. Druhou složkou invalidního důchodu je pak tzv. procentní výměra. Ta se počítá z výpočtového základu a dopočtené doby a její výše pak závisí na stupni invalidity – u prvního stupně jde o 0,5 procentní sazby, u druhého 0,75 a u třetího stupně 1,5 %. Veškeré podrobné informace o invalidních důchodech si pak zájemci mohou přečíst přímo na stránkách České správy sociálního zabezpečení na adrese www.cssz.cz.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!