Daňové přiznáníPodle definice je daňové přiznání aktem fyzické nebo právnické osoby vůči státu, ve kterém tato osoba přiznává svoje výdělky, které podléhají státem vyměřené dani, vyčísluje výši daně a případně její výši porovnává s již zaplacenými zálohami. V případě nedoplatku daně ji občan odvádí finančnímu úřadu, v případě, že dojde k přeplatku, je mu buď vrácen a nebo započten do následujícího období. Každé daňové přiznání se vždy vztahuje k určitému časovému období – obvykle to bývá kalendářní rok (tedy od 1. ledna do 31. prosince). Dále se každé daňové přiznání vztahuje ke konkrétní dani, kterou stát vyměřuje. Daňové přiznání je vždy třeba odevzdat v předepsaném termínu.

Servis24 přihlášení vám umožní snadný přístup k vaším financím. Servis24 přihlášení na účet je možné provést i na tabletu.

Jaké druhy daňových přiznání rozlišujeme?

V České republice rozlišujeme tři druhy daňových přiznání – daňová přiznání pro daně z příjmů, daňová přiznání pro nepřímé daně a daňová přiznání pro majetkové daně. Do daňových přiznání pro daně z příjmů patří přiznání k dani z příjmu fyzických osob a přiznání k dani z příjmu právnických osob. Do daňových přiznání pro nepřímé daně patří přiznání k DPH – dani z přidané hodnoty. Z nepřímých daní se ale spotřební daň neuplatňuje pomocí daňového přiznání, ale plátci této daně se registrují k provozování daňového skladu – místa, kde se výrobky dosud nezatížené spotřební daní skladují, vyrábí, zpracovávají atd. Jeho provozovatelem mohou být jak fyzické, tak právnické osoby, které mají povolení k jeho provozování od celních orgánů. Do daňových přiznání pro majetkové daně patří přiznání k dani z nemovitosti, přiznání k dani silniční, přiznání k dani dědické, přiznání k dani darovací a přiznání k dani z převodu nemovitostí.

Kdo musí podat daňové přiznání?

Vyznat se ve všech podmínkách pro daňové přiznání není zrovna jednoduché. Kteří lidé mají povinnost daňové přiznání finančnímu úřadu podat? Jsou to např. lidé, kteří

–        mají příjem z více zaměstnání současně a u některého z nich nebyla uplatněna srážková daň

–        podnikají a jejich roční příjmy z tohoto podnikání přesahují 15 000 Kč

–        mají příjem ze zaměstnání a jejich další příjmy (např. z podnikání, pronájmů atd.) přesahují hranici 6 000 Kč

–        důchodci, studenti, maminky na mateřské dovolené atd., kteří si za jeden rok přivydělají více než 15 000 Kč

–        lidé, kteří vykazují ztrátu ze svého podnikání

Kdo nemusí podávat daňové přiznání?

Ze zaměstnanců nemusí daňové přiznání podávat ti zaměstnanci, kteří měli v minulém roce příjem pouze z jednoho zaměstnání a nepobírali žádný vedlejší příjem a také ti zaměstnanci, kteří měli příjem z více zaměstnání, ale v řadě za sebou (tedy ne více zaměstnání v jeden okamžik). Daňové přiznání nemusí podávat ani lidé, jejichž příjmy už byly zdaněny srážkovou daní (např. příjmy z dohody o provedení práce atd.). Další skupinou lidí, kteří daňové přiznání za minulý rok podávat nemusejí, jsou fyzické osoby s příležitostnými příjmy, jejichž celkový úhrn za rok 2012 nepřesáhl výši 20 000 Kč. Musí se ale jednat o příležitostnou výdělečnou činnost, která neprobíhala opakovaně nebo systematicky. Daňové přiznání nemusí podívat ani lidé, kteří mají pouze takové příjmy, které jsou od daní osvobozené – jedná se např. o dávky v hmotné nouzi, sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti, nemocenské atd. Podávat daňové přiznání samozřejmě nemusejí ani lidé, kteří jsou zcela bez příjmu – těch se daňové přiznání vůbec netýká.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!