ARESZkratka Ares.cz znamená administrativní registr ekonomických subjektů. Jedná se o velký informační systém, patřící pod Ministerstvo financí České republiky, ve kterém můžeme vyhledávat informace o různých firmách a ekonomických subjektech, které jsou u nás registrované. Rozsáhlá databáze čerpá data z různých informačních systémů státní správy a při jejich zpracování používá také kontrolní zdroje. Kromě toho také ARES obsahuje několik dalších dceřiných aplikací. Součástí služby je také XML rozhraní, které umožňuje automatické vyhledání a kontrolu hledaného subjektu a zpřístupnění jeho údajů ze zdrojových registrů. Stránky jsou dostupné v českém i anglickém jazyce, mezi kterými si můžeme jednoduše přepnout odkazem na levé straně.

Jak se do informačního systému ARES.cz registrovat?

Do informačního systému ARES se nelze registrovat přímo. Zájemci o novou registraci svého subjektu se musí zaregistrovat výhradně na registračních místech příslušných orgánů veřejné správy.

Servis24 přihlášení na účet vám zajistí přístup k vašim penězům. OSSZ má v ČR mnoho poboček. Dlouhé vlasy za pár minut díky Clip in.

Z jakých zdrojů ARES čerpá?

Administrativní registr ekonomických subjektů je velmi rozsáhlý a čerpá z mnoha zdrojů. Konkrétně se jedná oživnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů, registr zdravotnických zařízení, registr církví a náboženských zařízení, seznam občanských sdružení a spolků, registr pojišťovacích zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných událostí, seznam politických stran a hnutí, rejstřík škol a školských zařízení, evidence zemědělského podnikatele, registr plátců daně z přidané hodnoty, registr plátců spotřební daně, centrální evidence dotací z rozpočtu, účelový registr organizací systému ARIS, centrální evidence úpadců a insolvenční rejstřík.Jaké jsou největší výhody ARESu?

Hlavní výhodou tohoto registru je to, že soustřeďuje informace o fyzických i právnických osobách na jednom místě a uživatelé tak mohou rychle a jednoduše zjistit požadované údaje, aniž by je museli složitě vyhledávat v několika různých rejstřících. Veškeré údaje v ARESu sice mají pouze informativní charakter, ale i tak je tento registr poměrně spolehlivým zdrojem informací.

KB.cz Moje banka je online banking nové generace. Aktuální kurzovní lístek ČNB.

Jak často je ARES aktualizován?

Aktualizace ARESu závisí na aktualizaci jednotlivých registrů, které tento systém obsahuje, takže ne vždy jsou všechny údaje aktuální. Nicméně snahou provozovatelů je to, aby byly údaje pokud možno co nejvíce přesné a aktuální. Veškeré informace, které ARES obsahuje každopádně mají pouze informativní charakter a rozhodně nemohou být použity např. jako podklady pro soudní řízení a ani nemůže být na základě jejich využití požadována náhrada škody.

Co vše na stránkách ARESu najdeme?

Stránku ARES najdeme na adrese http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz. Hned na úvodní obrazovce si můžeme přečíst stručný popisek této služby a upozornění pro uživatele. Na levé straně pak vidíme menu s osmi položkami – ekonomické subjekty, osoby, standardizace adresy, popis, podmínky provozu, úřady registrace, datové prvky ARES a xml služby. Pojďme si nyní jednotlivé položky blíže přestavit.

Portál Justice.cz poskytuje online služby v oblasti elektronického a internetového soudnictví.

ARES a ekonomické subjekty

Když v levém menu klikneme na položku Ekonomické subjekty, zobrazí se nám v horní polovině stránky formulář do kterého můžeme vyplnit údaje o firmě, kterou hledáme. Do kolonky Obchodní firma zapíšeme název firmy, kterou potřebujeme najít a po kliknutí na tlačítko Vyhledat nám vyjede seznam všech firem s tímto názvem. Vyhledávání je velmi rychlé a seznam subjektů se nám zobrazí během několika sekund. Kromě názvu firmy můžeme před zahájením vyhledávání vyplnit i další údaje, jako je obec, ulice, právní forma, IČ atd. Úplně nahoře pak vidíme odkaz na nápovědu a přímé linky na ministerstvo financí a portál Asseco. Ve spodní polovině stránky si pak můžeme přečíst podrobné podmínky provozu této aplikace.

Servis24 internetbanking přihlášení k účtu je velice jednoduché a snadné. Servis24 přihlášení provedete během minuty. Přihlášení Servis24 je velice primitivní.

ARES a vyhledávání osob

Druhou položkou v menu je vyhledávání osob. Po kliknutí na tuto položku se nám opět v horní částí stránky zobrazí formulář, do kterého vyplníme požadované údaje osoby kterou chceme vyhledat. Vyhledávat můžeme jednak podle jejího příjmení a jména, ale doplnit můžeme i adresu. Po kliknutí na Vyhledat nám pak vyjede seznam všech osob, které splňují kritéria, která jsme při vyhledávání zadali.

ARES a standardizace adresy

Třetí kategorií, kterou ARES nabízí je standardizace adresy. Tato funkce umožňuje převedení adresy objektu do základních adresních prvků. V horní části stránky se nám opět objeví formulář, do kterého vyplníme požadované údaje. V případě, že si s něčím nevíme rady, můžeme použít nápovědu, která všechny funkce této aplikace dopodrobna vysvětluje.

Popis služby ARES

Pod touto kolonkou najdeme podrobný popis a vysvětlení služby administrativního registru ekonomických subjektů. Dozvíme se zde, k čemu tato aplikace slouží, z jakých čerpá zdrojů a další důležité informace.

Podmínky provozu ARESu

V této sekci si můžeme přečíst, co je účelem této aplikace, jaké jsou podmínky jejího provozu a čeho by se měli uživatelé této služby vyvarovat. V případě porušení těchto podmínek může být uživateli přístup do registru omezen nebo znemožněn.

Úřady registrace

Zde najdeme přehledný seznam jednotlivých registračních úřadů. Seznam obsahuje rejstříkové soudy, český statistický úřad, celní správu, živnostenské úřady v jednotlivých krajích a také finanční úřady.

Postup pro přihlašování do Servis 24 Internetbankingu. Servis 24 přihlášení na osobní účet u České spořitelny. Servis24.cz představuje služby přímého bankovnictví České spořitelny.

Datové prvky ARES

Pod touto položkou najdeme tabulku s datovými prvky. Tabulka je přehledně rozčleněna do tří sloupců – v prvním jsou datové prvky ARES, ve druhém pak identifikátory ÚVIS a ve třetím názvy podle ÚVIS.

XML služby

Poslední položkou jsou pak xml služby. Zde najdeme jednak popis rozhraní, dále pak přístup pomocí metody GET a přístup pomocí metody POST.

Co dělat, když si s něčím nevíme rady?

Pokud nám při vyhledávání něco není jasné a potřebujeme poradit, úplně nahoře na stránce najdeme odkaz na nápovědu. U vyhledávání ekonomických subjektů můžeme využít podrobnou nápovědu, která je rozdělená do šesti kapitol, ve kterých jsou podrobně vysvětleny jednotlivé funkce, doplňující volby atd. Stejně tak můžeme nápovědu využít i u vyhledávání v rejstříku osob a u standardizace adresy.

V jakých případech může být přístup ke službě omezen nebo znemožněn?

Pro běžné uživatele nebývá přístup k aplikaci ARES nijak omezen. V určitých případech však má provozovatel tohoto portálu právo přístup omezit nebo dočasně zablokovat, a to konkrétně uživatelům, kteří během dne od 8 do 18 hodin pošlou více než 1000 dotazů, uživatelům, kteří v době od 18 do 8 hodin odešlou více než 5000 dotazů, dále pak těm kteří opakovaně posílají stejné nebo špatně vyplněné dotazy nebo těm, kteří se snaží o porušení bezpečnostní ochrany této stránky.

V jakých formátech jsou výstupy dat z ARESu?

Při vyhledávání požadovaných informací si vždy můžeme vybrat v jakém formátu chceme aby nám byla data poskytnuta. Na výběr máme mezi výstupy HTML, HTML server a nebo XML. Můžeme si také vybrat mezi českou diakritikou nebo ASCII.

V jakých jazycích je ARES k dispozici?

Administrativní rejstřík ekonomických subjektů je v současné době k dispozici ve dvou jazycích – českém a anglickém. Pokud si ho chceme přepnout na anglickou verzi, odkaz najdeme na levé straně hned pod hlavním menu.

ARES a zveřejňování osobních údajů

V minulosti se u jednotlivých lidí zveřejňovala i jejich rodná čísla, nicméně po změně obchodního zákoníku už tomu tak není a od 1. ledna roku 2012 už v ARESu nejsou rodná čísla nadále zveřejňována.

E-mailový kontat na ARES

ARES můžeme kontaktovat i prostřednictvím e-mailu, hned v horní liště máme odkaz, na který když klikneme, můžeme rovnou napsat mailovou zprávu na adresu ares@mfcr.cz.

Asseco Solutions

V horním řádku mezi odkazy na ministerstvo financí a na e-mail máme odkaz na firmu Asseco. Jedná se o velkou softwarovou společnost, která patří mezi přední firmy ve svém oboru na území střední Evropy. Asseco patří mezi nejvýznamnější poskytovatele služeb v oblasti informačních technologií a spolupracuje s mnoha firmami, jak z veřejné správy, tak z komerční sféry.

Kdy je nejlepší ARES používat?

Vzhledem k tomu, že drtivá většina uživatelů přistupuje na webové stránky ARESu v denních hodinách, je lepší zadávat dotazy spíše v noci, kdy není server tolik zatížený a vyhledání pak může být rychlejší.

Alternativní přístup k registru ARES

Alternativní možností jak se dostat k administrativnímu registru ekonomických subjektů ARES je stránka http://www.ares-registr.cz/. Výhodou této stránky je to, že na ní najdeme hned několik registrů pohromadě – kromě registru ARES zde získáme přístup také k živnostenskému, obchodnímu a insolvenčnímu rejstříku.

Ministerstvo financí České republiky

Provozovatelem registru ARES je Ministerstvo financí České republiky, jehož stránky najdeme na adrese http://www.mfcr.cz. Na jeho stránkách nalezneme veškeré potřebné informace o chodu ministerstva, veřejných financích, Evropské unii, o daních, ekonomice, finančním trhu, státní pokladně a dalších oblastech. Můžeme si zde vyhledat kontakty na příslušné osoby, přečíst si různé statistiky, týkající se veřejných financí a návrhy rozpočtů. Stránka je k dispozici nejen v české, ale i v anglické verzi. Stránku ministerstva najdeme i na Facebooku, ale není nijak aktualizovaná.

Živnostenský rejstřík

Jedním z mnoha zdrojů, ze kterých ARES čerpá je živnostenský rejstřík. Najdeme jej na adrese www.rzp.cz a kromě vyhledání jednotlivých podnikatelských subjektů poskytuje i informace o elektronickém podání a také podrobné statistické údaje. V živnostenském rejstříku můžeme vyhledávat podnikatelské subjekty buď podle názvu subjektu nebo podle jména osoby. Stránky jsou velmi přehledné a jejich součástí je i podrobná nápověda.

Obchodní rejstřík

Dalším zdrojem informací, ze kterého ARES čerpá své údaje je obchodní rejstřík. Ten nalezneme na  oficiálních stránkách českého soudnictví na adrese www.justice.cz. V obchodním rejstříku pak můžeme vyhledávat poté, co zadáme název subjektu nebo jeho IČO. Součástí stránky justice.cz je ale také celá řada dalších aplikací, jako je insolvenční rejstřík, ePodatelna, informace o rejstříku trestů a mnoho dalších důležitých odkazů.

Registr zdravotnických zařízení

ARES obsahuje také informace z registru zdravotnických zařízení. Tento registr poskytuje informace o všech zdravotnických zařízeních i o jejich zaměstnancích. Registr najdeme na adrese http://www.uzis.cz/registry-nzis/rzz a je součástí portálu ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR). Kromě registrů jsou součástí této stránky také zdravotnické ročenky, výkazy a další odborné informace.

Projekt Integrace ARES se systémem ZR

Tento projekt byl financován z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Cílem této integrace bylo napojení systému ARES na systém základních registrů a zajištění vyšší kvality informací pro uživatele. Realizace projektu byla oficiálně dokončena v září roku 2012.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!